ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงในด้านต่างๆ ซึ่งได้พัฒนามาเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้านอย่างงานสายลืบ สืบสวน เป็นต้น แต่มีกลุ่มมิจฉาชีพที่นำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในด้านที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดักฟัง กล้องแอบถ่าย ที่นำมาใช้ผิดๆ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ดังนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องระมัดระวังกันให้มากเพื่อความปลอดภัย ไม่แค่กลุ่มผู้หญิงเท่านั้นที่ต้องระวัง ผู้ที่มีความลับหรือต้องมีการเจรจาธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ควรมีการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ก่อนที่จะปฏิบัติหรือการเจรจาพูดคุยกัน 
 
           กล้องแอบถ่ายในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีความสามารถสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาในการบันทึกภาพและเสีย การแพลนกล้องตามเป็าหมายอัตโนมัติ การควบคุมบังคับกล้องได้อย่างอิสระ เป็นต้น ทำให้กล้องแอบถ่ายในปัจจุบันมีการใช้งานกันมาก เนื่องจากหาซื้อง่าย สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งเป็นภาพนิ่ง ภาพเครื่องไหว และเสียง อีกด้วย ที่สำคัญคือกล้องแอบถ่ายสามารถติดตั้งได้กับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย เช่น นาฬิกา ปากกา แว่นตา พวกกุญแจ หรือแม้กระทั่งปลอกคอสุนัข เป็นต้น