ในปัจจุบันมีการใช้แหวนเพชรสำหรับการหมั้นหมายคู่รักที่มีการครบหาดูใจกันมา และมีความพร้อมที่จะใช้ ชีวิตกันแบบครอบครัว ซึ่งในพิธีหมั้นนั้นจะต้องมีการมอบเครื่องประดับให้แต่กัน และในแหวนเพชรก็ได้เป็น เครื่องประดับที่นิยมกันมาแต่ช้านานแล้ว โดยการใช้แหวนหมั้นที่เป็นเพชรนั้นมีการสืบทอดกันมานาน จากชาวตะวันตกซึ่งได้มี การกระจายความนิยมหรือเองลักษณ์เฉพาะเกี่ยวกับพิธีหมั้นของชาวตะวันตกไปทั้งโลก ซึ่งมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับ แหวนเพชรและเครื่องประดับอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการหมั้น
  • ในสมัยก่อนได้มีการใช้แหวนโลหะเกลี้ยงที่เรียกว่า Pony Ring ใช้ในการหมั้น
  • ต่อมาในปี 1477 ก็ได้เริ่มมีการใช้เพชร เป็นเครื่องประดับในการหมั้น
  • ต่อมาได้มีความนิยมที่ใช้พลอยทับทิม หรือแหวนแกะสลักเป็นรูปมือโอบหัวแหวนไว้ที่เรียกว่า Claddagh Ring ในการหมั้น เช่น เดียวกับแหวนเพชร
  • ที่มาของการเลือกสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายในการหมั้นนั้น ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักทั้งคู่ เพราะเชื่อว่านิ้วนางด้านซ้ายมีเส้นเลือดแดงที่ตรงเข้าสู่หัวใจ
  • จนกระทั่งช่วงปี 1930 ก็ได้มีการใช้เพชร เป็นเครื่องประดับในการหมั้นเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาเรื่อยๆ
  • จนในปัจจุบันนี้ พบกว่าร้อยละ 80% หมั้นโดยใช้แหวนเพชร

edit @ 7 Mar 2013 15:04:37 by accessory.pr